Αρχική » » ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Τα ειδικά θεωρητικά μαθήματα, αφορούν τον σπουδαστή που θέλει να εμβαθύνει στο μουσικό φαινόμενο, αλλά και να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
1.    Εδικό Αρμονίας. Πτυχίο. Διάρκεια σπουδών 2 ή 3 έτη, αναλόγως του επιπέδου του υποψηφίου. Εγγραφή κατόπιν καταταρκτηρίων εξετάσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει: 
Αρμονία
 Χορικό
Εκ πρώτης όψεως αρμονική συνοδεία στο πιάνο.
Ακουστικές και πρακτικές ασκήσεις αρμονικής υπαγόρευσης και μουσικής κατανόησης.
Αναλύσεις.
Συνοδεύεται από βαθμούς στα υποχρεωτικά μαθήματα. Αρμονία, σολφέζ, ιστορία της μουσικής, χορωδία, αντίστιξη, πιάνο, διδασκαλία.

2.    Αντίστιξη. Πτυχίο.
Διάρκεια σπουδών 2 έτη. Προϋπόθεση είναι η απόκτηση πτυχίου Αρμονίας με βαθμό λίαν καλώς. Το μάθημα εξετάζει την Αντίστιξη (πολυφωνία) μέσα από τα διάφορα στυλ και περιλαμβάνει:
Διπλό χορικό
Τετράφωνη διανθισμένη αντίστιξη
Χορικό πρελούδιο
Κανόνας
Συνοδεύεται από τους βαθμούς των υποχρεωτικών μαθημάτων μορφολογίας και οργανογνωσίας.

3.    Φούγκα ή Φυγή. Πτυχίο.
      Διάρκεια σπουδών 2 έτη με προϋπόθεση την απόκτηση πτυχίου
      Αντίστιξης, με βαθμό λίαν καλώς. Το μάθημα εξετάζει το πολυφωνικό
      είδος της φούγκας όπως αυτό διαμορφώθηκε μέχρι τον J.S. Bach. Στα
      υποχρεωτικά μαθήματα προστίθεται η Ενορχήστρωση.

4.    Σύνθεση. Δίπλωμα.
           Διάρκεια σπουδών 4 έτη  με προϋπόθεση την απόκτηση πτυχίου 
           φούγκας. Το μάθημα απευθύνεται σε σπουδαστές που θέλουν να
           εξασκηθούν στη σύνθεση, να διδαχτούν όλα τα στυλ και τις φόρμες και
           να αναπτύξουν το ιδιαίτερο προσωπικό τους ύφος σαν συνθέτες.

    
Τις εξεταστικές επιτροπές των πτυχίων και διπλωμάτων απαρτίζουν καταξιωμένοι καθηγητές και τελούν υπό την έγκριση και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Multi-Arts

Multi-Arts
Καλλιτεχνικά Προγράμματα για παιδιά 3-13 ετών

MULTI ARTS SUMMER CAMP 2018

Επικοινωνία με το Ωδείο

Ωδείο Πεντέλης Τουρναβίτη
Κορυτσάς 1, πλατεία Νέας Πεντέλης
Νέα Πεντέλη, 15236

τηλ.: 210 613 3266
email:
odeiopentelis@gmail.com

Προβολή ΩΔΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ σε χάρτη